MärduIRC 2 ajalugu [Tekstifailina]

2.4.1
 Lisatud osaline UTF-8 toetus - nüüd kuvatakse eestikeelsed tähed korralikult.
 Lisatud uuenduste automaatne kontrollimine.
 Teksti näitamine seadistatud Balti kodeeringule, veidi paranes täpitähtedele reageerimine.
 Seadistuste faile on nüüd viie asemel ainult üks, marduirc.ini.

2.4
 Lisatud DCC kaudu failide vastuvõtmise test, kasutamine omal vastutusel.
 Akende hulgas saab nüüd edasi liikuda Ctrl+E ja tagasi Ctrl+W vajutades.
 Sisse-ehitatud serverite ja kanalite nimekiri on nüüd muudetav (esialgu ainult) resource editoridega, seega igaüks saab programmi oma serverile/kanalile konfigureerida
 Nüüd avaneb kanalis topeltklikil kanali info aken ning privas whoisib kasutajat
 Lisatud akna sulgemisel seadistatav küsimus, kas kasutaja ikka soovib akent kinni panna
 Kasutaja saab nüüd valida, kas ta soovib tray ikooni alati näha ning kuhu aken peidetakse (minimize) - kas tray, tegumiriba (taskbar) või mõlemad.
 Lisatud irc:// linkide toetus, aktiveerimiseks kirjuta MärduIRC-s käsk /IRCPROT
 Parandatud mõne süsteemiga tekkinud imelikud kastid MärduIRC oma akende nimede lõppu (nt Ühendus, Seaded jms)
 Teksti suuruse muutmine kehtib nüüd ka tekstisisestuskastile ja kasutajate nimekirjale, soovi korral võimalik mitte rakendada
 Nüüd on võimalik ka mitmele reale läinud linke avada
 Uues versioonis salvestatakse ka nimekirja laius
 Kanali info aknas enteri vajutamine võrdub nüüd OK-nupu vajutamisega
 Serveri nime lugemise viga (QuakeNetis pani nimeks OTICE) parandatud
 Taastatud käskude kodeerimine, seekord korralik
 Kuna ikoon kadus ikka ära (vt 2.0 RC1), sai korda tehtud selle kontrollimise süsteem
 Reverse teksti taustavärv on nüüd korras
 Kerimine vist lõpuks töötab
 Parandatud natuke akna vilgutamist (varem võis aeg-ajalt aken tegumiribal eristatuks jääda, kuigi oli juba avatud)
 Parandatud viga, mille tõttu kasutajale kikk-põhjuse kirjutamisel ja samal ajal kellegi teise liitumisel bännis MärduIRC valesti
 Parandatud pikkade nimede (üle 32 tähemärgi) viga, kus MärduIRC arvas, et jäi pikk nimi, kuigi server lühendas seda
 Parandatud värvivaliku aknas 'notice' teksti taustavärvi mittemuutumine
 Parandatud https:// linkide kursori vahetamine
 Parandatud linkide avamine - nüüd avab vaikimisi seatud brauseriga

2.3.3
 Lõpuks ometi on kanalis olevate inimeste nimekiri korralikult staatuse (@, %, + jms) järgi järjestatud
 Parandatud kanalite nimekirja sorteerimine kasutajate arvu järgi
 Lisatud kood, mis teatab priva aknasse selle lahtiolemisel, kui kasutaja jututoast lahkub (kui ta mõnes avatus kanalis oli)
 Taimeritel saab nüüd panna nii intervalliks kui ka korduste arvuks 0, mis on vastavalt viivituse puudumine ja igavene kordamine
 Nüüd saab jälle kanali ja priva menüüst valida "Salvesta tekst" ning salvestada kanalis/privas räägitud jutt ka siis, kui logimine sees pole
 Järgmise versioonini eemaldatud käskude kodeerimine, kuna see oli jälle vigane; ajutiselt asemele pandud käskude peitmine
 Teksti stiilide jätkumine järgmistel ridadel parandatud
 Parandatud 'Access Violation' viga, mis tekkis vahel hiire liigutamisel
 Parandatud teiste inimeste teksti värvide viga (jah, jälle)

2.3.2
 Parandatud teksti ilmumine valesse aknasse
 2.3-ga kogemata sisse unustatud vigane kood eemaldatud

2.3.1
 Parandatud logimise viga (vale sõna algkoodis), mille tõttu ei suutnud MärduIRC kataloogi ise tekitada
 Parandatud vead $winamp muutuja näitamises (kui Winamp pausil või peatatud on)
 Parandatud skriptimootori viga, mille tõttu saadeti vahel serverile osa loogelisest sulust
 Muudetud natuke menüüd
 Lisatud skriptide if-võrdlustesse <> ja != operaatorid, mis näitavad eitust. Näide: if (%test <> 1) teemidagi

2.3
 Muudetud /TIMER käsu süntaksit (/TIMER kordamiste_arv intervall käsk) ning lisatud käsud taimerite kustutamiseks: /timers off (kõik taimerid) ja /timer -r taimeri_number (üksik taimer)
 Linkide süsteem parandatud ning lisatud kanalite nimede arvestamine linkidena (topeltklikk kanali nimel liitub sellega)
 Lisatud fondi vahetamise võimalus (menüüsse)
 Lisatud TAB-lõpetamine ehk kasutaja saab nüüd kirjutada ära ainult osa lahtise kanali kanali või kanalis oleva inimese nimest ning vajutada klahvi TAB
 Lisatud aliaste (näiteks saad panna käsu /k tegema /msg mardu test) võimalus (Seaded -> Aliased sisse lülitatud), skriptiaknasse vaja lisada @ALIAS:sinu-soovitud-aliase-nimi:{ käsud }
 Lisatud kerge uuendamise süsteem
 Aliastena saab kasutada ka F-klahve, näiteks lisad aliase nimega F1. See reageerib nii käsule /F1 kui ka F1 klahvi vajutamisel
 Nüüd salvestab MärduIRC väljumisel ära ka selle, mis server menüüst viimasena valitud oli
 Seadete esimene leht ümber nimetatud - nüüd on lehed "Ühendus" ja "Seaded"
 Eestistatud rohkem IRC serveri teateid
 Parandatud viga, mille tõttu ühe UnrealIRCd uue kanali modega (~) inimesega priva alustamisel ei eemaldanud MärduIRC seda nime eest
 Parandatud teadete kadumise viga (ajal, kui kasutaja MärduIRC-d seadistas)
 Parandatud tekstide ilmumise järjekorra viga
 Parandatud kanalite nimekirja mittenäitamine
 Parandatud ajatsoonide +2h viga
 Enam ei jookse MärduIRC kinni, kui server maha käib
 Veidi parandatud kanalite sulgemist
 Värvide ja boldide kontrolli süsteem ümber kirjutatud
 Kanali info akna bännide topelt- ja mittenäitamine parandatud
 Avastatud, et ikkagi ei ilmu kasutajate nimekiri alati kanalisse ning seekord see viga tõesti parandatud
 Eemaldatud viga, mis pani uuel ühendamisel avama (kui "Uuel väljaviskamisel sulge aknad" välja lülitatud) ka uue serveri akna ning seetõttu ei saanud eelmist sulgeda
 Täiesti kogemata parandatud ära viga, mille tõttu iga uue akna esimene täht tekstikastis oli mingisuguse vaikimisi fondiga
 Nüüd on ka serveri mitte-eksisteerimisel võimalik uuesti ühendamist proovida (varem ei saanud enam nuppu vajutada)
 Eemaldatud mõttetuid asju, mille tõttu faili suurus vähenes
 Väike muudatus disainis


2.2
 Skriptidesse lisatud aadressiotsing sisse-ehitatud andmebaasist - käsk $adre(nimi)
 Lisatud algeline taimeri võimalus - näiteks "/TIMER 2 msg #kanal test" ütleb 2 sekundi pärast kanalisse #kanal teksti test.
 Infoaken välja vahetatud
 Parandatud kanali info akna viga, kus kanali teema vahetamisel aknas see ei muutunud


2.1
 Skriptimootor ümber tehtud
 Lisatud sisse-ehitatud aadressite nimekiri (MärduIRC 3 mootorist), tänu sellele saab MärduIRC nüüd host-bänne panna
 Parandatud kanali info akna viga, mille tõttu programm ei võtnud maha kasutajate limiiti ja kanali võtit


2.0 stable
 Logimootor ümber tehtud
 Lisatud skriptimootorile uusi käske [juba ümber tehtud, ootab versioon 2.1 väljalaskmist]
 Parandatud viga, mille tõttu jäi /CLEAR või /TYHJENDA käsu kasutamisel peamiseks värviks viimane aknas olnud värv
 Kasutajate nimekirja mitteilmumine paljudesse kanalitesse liitumise korral peaks nüüd parandatud olema [kuid ikkagi ei ole...]


2.0 RC3
 Eemaldatud veateate 'RichEdit line insertion error' näitamine, sest see tekib mõttetu vea peale
 Kogemata RC2-s kogemata eemaldatud topeltpastemise kaitse nüüd uuesti tagasi pandud


2.0 RC2
 Parandatud värvide näitamise ja underline tegemise viga
 Eemaldatud kogemata sisse jäetud "automaatse tagasiühendamise" valikuvõimalus, sest see ei teinud midagi
 Peidetud asjad seadete lehel


2.0 RC1
 Lisatud teiste kasutajate ignoreerimise võimalus
 Kanalite nimekirja ribal hiire parema nupuga kanali või priva peale klikates avaneb nüüd menüü, kust saab selle akna sulgeda
 Uus ikoon, autoriks Lypsik
 Peidetud asjad
 Parameetriga "-y" saab nüüd MärduIRC automaatselt serveriga ühendama panna
 Parameetriga "-s" saab maha võtta linnukese seadete salvestamise valikult
 Parandatud mälukasutust (eelmistes versioonides jäid ajutised objektid tihti kustutamata)
 Enam ei saa tekstikasti ise kirjutada
 Kuna vahel olevat MärduIRC ikoon tray-st ära kadunud, sai lisatud süsteem, mis kontrollib seda ning vajadusel lisab uuesti
 Käskude kodeerimise süsteem sai parema vastu välja vahetatud
 Parandatud viga, mille tõttu kasutaja valitud värvid igal pool ei töötanud
 Veateated lisatakse lahtiolevasse aknasse, mitte ei hüppa enam uues aknas ette
 Viga, mille tõttu ei töötanud tekstikasti automaatne kerimine, peaks nüüd parandatud olema


Beta12
 Samal päeval salvestatud sama kanali/akna logid lähevad nüüd samasse faili
 Nüüd olemas ka toetus teksti taustavärvi jaoks
 Parandatud lahkumisteate saatmine


Beta11
 Parandatud programmi sulgemisel logide mittesalvestamise viga
 Parandatud beta10-s parandamata unustatud viga, mis ei lasknud kanali info aknast üksikuid bänne eemaldada
 Parandatud viga, mille tõttu tulid privas tehtud ACTION (/me) teated oma nime aknasse
 Parandatud akende taustavärvi mittevahetamine
 Parandatud näpuviga, mille tõttu hakkas aken vilkuma mitte privaat-, vaid kanali teate peale


Beta10
 Lisatud logimise võimalus
 Lisatud võimalus jätta uuel ühendamisel kanalite ja privade aknad lahti
 Registrisse seadete salvestamine asendatud kolme .ini failiga (marduirc.ini, serverid.ini ja kasud.ini)
 Värvide aken mugavamaks tehtud
 Lisatud võimalus eri tüüpi teateid eri värvidega näidata
 Skriptidesse lisatud funktsioon $winamp, mis näitab Winamp 2 (või 5) mängitavat laulu
 Automaatne tagasiminek kanalisse väljaviskamisel
 Lisatud linkide toetus
 Lisatud skriptimootorisse kommentaaride vahelejätmine (kui rida algab semikooloni või kahe kaldkriipsuga)
 Lisatud mitme rea kopeerimine jututuppa
 Parandatud kanali teema muutmise aja näitamine
 Parandatud kanali info akna veateade
 Parandatud CTCP PING vastuse näitamine
 Parandatud värvide näitamine
 Parandatud väljaviskamisel nime mittekustutamine listist


Beta9
 Lisatud kanalite info aken
 Lisatud eraldi aken kanalite nimekirja jaoks
 Seadeid on nüüd kaks lehte


Beta8
 Lisatud võimalus lahtiste kanalite nimekirja paigutuse valimiseks
 Lisatud paar muutujat skriptidele


Beta7
 Lisatud skriptide toetus.
 Menüüsse lisatud kanaliga liitumise ja kanalist lahkumise valikud
 Käskude kodeerimine
 Võimalus kustutada seaded registrist ja valida, kas neid üldse salvestatakse


Beta6
 Ei mäleta...


Beta5
 Parandatud disaini
 Lisatud aja näitamise formaadi muutmine
 Lisatud värvide vahetamise võimalus
 Lisatud valik, kas aken on 3D efektidega (Win32) või ei (Win 3.x)
 Teksti lisamisel peaks tekstikast ennast nüüd ise alla kerima


Beta4
 Lisatud aja näitamine teksti ees
 Lisatud värvide toetus
 Lisatud minimeerimine süsteemi traysse


Beta3
 Seadete salvestamine
 Lisatud tagavaranime võimalus
 Lisatud bold, underline ja värvid